Зайнятість Населення

англ. population employment
діяльність громадян, спрямована на задоволення особистих і суспільних потреб шляхом отримання доходу, заснованого на особистій праці. До зайнятого населення відносяться: зайняті за наймом за винагороду; зайняті індивідуальною трудовою діяльністю; зайняті в домашньому господарстві; військовослужбовці; підприємці, фермери, зайняті надомною працею, за сумісництвом і ін.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.