Абрагам

(abraham) Владислав - польський історик Церкви і канон. права; рід. 10. 10. 1860, Самбір (нині Україна), розум. 15. 10. 1941 року, Львів. Навчався на юридичних фатах унттов Кракова і Берліна, викладав канон. право у Львівському ун-ті (1888-1935), де в 1899-1900 був ректором. Брав участь у виробленні конкордату незалежної Польщі з Ватиканом. А. - автор понад 100 досліджень по церковно-державної. відносинам в пор. -століття. і суч. Польщі. Одне з основних соч. А. - Powstanie organizacji Kościłoa łacińskiego na Rusi (Початок організації латинської Церкви на Русі, вид. 1904), що є першим систематичним дослідженням найдавнішого періоду історії Католицької Церкви в Росії, яке не втратило своєї актуальності і до цього дня. Соч. : Organizacja Kościłoa w Polsce do połowy XII w. Lwów, 1860 (Poznan, 1962); Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we wspolczesnej nauce. Kr. , 1887; Powstanie organizacji Kosciola Łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904; Studia krytyczne do dziejЧw жredniowiecznych synodЧw prowincjonalnych Koжcioła Polskiego. Kr. , 1917; Gniezno i ​​Magdeburg. Kr. , 1921 (Poznań, 1962); Studia wstępne o konkordacie Stolicy Apostolskiej z RzeczypospolitІ PolskІ. Kr. , 1926; Zagadnienie kodyńikacji prawa małzeńskiego. Lublin, 1929. ЛіттРа: Silnicki T. Władysław Abraham (1860-1941) // Zycie i Myжl 1 (1950), 89-135, 280-315; Sawicki J. Bibliograńia prac Władysława Abrahama (1860-1941) // Polonia Sacra 8 (1956), 173-212. Я. Кротов

Католицька енциклопедія. EdwART. 2011.