Абсолютна Перевага

(absolute advantage) Вища ефективність економічної діяльності окремої особи чи групи осіб в порівнянні з іншими особами або групами осіб. Адам Сміт (1723-1790) припустив, що фрітредерство (свобода торгівлі) виявиться вигідним, якщо країни спеціалізуються на тих виробництвах, в яких вони мають абсолютну перевагу. Можливо, це відповідає дійсності, однак пізніше теорія Сміта була замінена теорією порівняльних переваг (comparative advantage), висунутої Давидом Рікардо (1772-1823), який показав, що, навіть якщо окрема особа або група (наприклад, країна) має абсолютну перевагу у всіх галузях, проте можливість отримувати прибуток від торгівлі зберігається. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.