Коефіцієнт Абсолютної Ліквідності

фінансовий коефіцієнт, що характеризує здатність фірми, фірми достроково погасити кредиторську заборгованість. Розраховується як відношення грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми найбільш термінових і короткострокових зобов'язань.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.