Абсорбція

злиття або поглинання однієї підприємницької структри іншу (в разі, коли одна з них -більш велика) для створення єдиної компанії. При цьому одна з фірм (що поглинає) приймає на себе сукупні активи і пасиви інший (поглинається) фірми, виділяючи в якості компенсації учасникам останньої частку капіталу або акції, спеціально для цього випущені.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.