Пришвидшення

від лат. acceleratio - прискорення, англ. acceleration - прискорення
А. Принцип, який застосовується при державному регулюванні ринкової економіки. А. відображає ставлення до приросту продукції (доходу, попиту) тільки тих інвестицій, які утворилися в результаті збільшення рівня споживчих витрат. Принцип А. базується на тому, що збільшення або зменшення споживчих витрат викликає зміни в накопиченні капіталу. Збільшення споживчого попиту на продукцію може вплинути на зростання виробництва. Зниження споживчих витрат призводить до зменшення прибутку, що викличе зниження інвестицій. У макроекономічних моделях Акселератор з'єднується з мультиплікатором (множником).
Б. Рівняння, що встановлює залежність ендогенної змінної від приросту (швидкості зміни) екзогенної змінної. Застосовується в макроекономічних моделях для відображення залежності капітальних вкладень від зміни кінцевого продукту. Запропоновано Дж. М. Кейнсом.
В. Дострокове завершення підприємницької угоди.
Г. Спеціальний пункт в кредитному договорі про дострокове настанні терміну погашення невиплаченої суми при обумовлених обставин, наприклад, порушення графіка виплати відсотків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.