Коефіцієнт акселерації

коефіцієнт, що характеризує приріст капіталу, отриманого в результаті збільшення споживчих витрат. Розраховується як відношення приросту інвестицій к викликає його приросту доходу, споживчого попиту або готової продукції.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.