Акцептуации

від лат. acceptare
- приймати, схвалювати; допускати, терпіти)
1) укладення договору відповідно до пропозиції іншої сторони.
2) Зобов'язання оплатити пред'явлений рахунок, вексель в узгоджений термін.
3) Згода банку гарантувати виплату зазначеної в векселі або рахунку суми.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.