РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 25 "Загальновиробничі витрати"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про витрати з обслуговування основного і допоміжного виробництва підприємства. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені такі витрати: по утриманню та експлуатації машин та обладнання; амортизаційні відрахування на повне відновлення і витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення; витрати зі страхування виробничого майна; витрати на опалення, освітлення і утримання виробничих приміщень; орендна плата за виробничі приміщення, машини й устаткування, інші орендовані засоби, що використовуються у виробництві; оплата праці виробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробництва; інші аналогічні за призначенням витрати. Загальновиробничі витрати відображаються на рахунку 25 з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з персоналом по оплаті праці та ін. Витрати, враховані на рахунку 25, списуються в дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва".

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.