РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 36 "Виконані етапи по незавершених РОБІТ"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про закінчені відповідно до укладених договорів етапах робіт, що мають самостійне значення. Цей рахунок використовується підприємствами, які виконують роботи довгострокового характеру (будівельні, наукові , проектні, геологічні і т. п.). За дебетом рахунку 36 враховується вартість оплачених замовником закінчених підприємством етапів робіт, прийнятих в установленому порядку, в корресп денції з рахунком 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)". Одночасно сума витрат по закінчених та прийнятим етапів робіт списується з кредиту рахунку 20 Основне виробництво в дебет рахунку "46 Реалізація продукції (робіт, послуг)". Суми надійшли від замовників засобів в оплату закінчених і прийнятих етапів відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів в кореспонденції з рахунком 64 "Розрахунки за авансами одержаними". Після закінчення всіх етапів робіт в цілому оплачена замовником вартість етапів, врахована на рахунку 36, списується в дебет сче а 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62, погашається за рахунок отриманих авансів в кореспонденції з дебетом рахунка 64 "Розрахунки за авансами одержаними" та сум, отриманих від замовника в остаточний розрахунок в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.