РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 45 "Товари відвантажені"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух відвантаженої продукції (товарів), якщо договором поставки обумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права володіння, користування і розпорядження нею і ризику її випадкової загибелі від підприємства до покупця, аказчіку (наприклад, при експорті продукції). На цьому рахунку враховуються також готові вироби, передані іншим підприємствам для реалізації на комісійних та інших подібних засадах. Товари відвантажені враховуються на рахунку 45 по фактичної виробничої або нормативної (планової) собівартості. Дебетується рахунок 45 в кореспонденції з рахунками 40 "Готова продукція", 41 "Товари". Прийняті на облік за рахунком 45 суми списуються в дебет рахунку 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)". Якщо підприємство відображає реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) у міру оплати покупцем (замовником) розрахункових документів, то рахунок 45 використовується для узагальнення інформації про наявність та рух усієї відвантаженої продукції (товарів), виконаних і зданих робіт (послуг). При цьому прийняті на облік за рахунком 45 суми списуються в дебет рахунку 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" при оплаті розрахункових документів покупцем (замовником).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.