РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 63 "Розрахунки за ПРЕТЕНЗІЯМИ"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про розрахунки за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними (або присуджених) штрафів, пені і неустойка. За дебетом рахунка 63 відображаються, зокрема, розрахунки за претензіями: до постачальників, підрядникам та транспортним організаціям за виявленими під час перевірки їх рахунків невідповідностей цін і тарифів, обумовленим договорами або передбаченим в прейскурантах, а також при виявленні арифметичних помилок - в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" або з рахунками обліку виробничих запасів, товарів і відповідних витрат; до постачальників матеріалів, товарів, як і до організаціям, переробним матеріали підприємства, за виявлені невідповідності якості стандартам, технічним умовам, замовлення - в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; за шлюб і простої, що виникли з вини постачальників або підрядників, в сумах, визнаних платниками або присуджених арбітражем, - в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво; до установ банків за сумами, помилково списаним (перерахованим) по рахунках підприємства - в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, кредитів банків та т.д. Рахунок 63 кредитується на суми надійшли платежів в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.