РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 31 "ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про витрати, вироблених в даному звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені витрати, пов'язані з гірничо-підготовчими роботами; підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; освоєнням нових підприємств, виробництв, установок і агрегатів; рекультивацією земель; нерівномірно виробленим протягом року ремонтом основних засобів; внеском орендної плати за наступні періоди та ін. Терміни, протягом яких такі витрати підлягають списанню на витрати виробництва (обігу) або інші джерела, регулюються законодавчими та іншими нормативними актами. Враховані на рахунку 31 витрати списуються в дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні витрати", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати обігу", 81 "Використання прибутку", 88 "Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток) ".

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.