РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 82 "ОЦІНОЧНІ РЕЗЕРВИ"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про резерви, що створюються для уточнення оцінки окремих об'єктів бухгалтерського обліку за рахунок прибутку підприємства. До рахунку 82 можуть бути відкриті субрахунка: 82-1 "Резерви по сумнівним боргах", 82-2 "Резерви під знецінення вкладень у цінні папери" та ін.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.