РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 85 "СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу (складеного капіталу, статутного фонду) підприємства. Сальдо за рахунком 85 має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах підприємства. Записи по рахунку 85 виробляються лише у випадках збільшення та зменшення статутного капіталу, здійснюваних в установленому порядку, і після внесення відповідних змін до установчих документів підприємства. Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків засновників (учасників), передбачених установчими документами (в сумі виробленої підписки на акції), відображається за кредитом рахунка 85 в кореспонденції з рахунком 75 "Розрахунки з засновниками". Фактичне надходження внесків засновників проводиться за кредитом рахунка 75 в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів та інших цінностей.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.