РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 86 "РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ"

рахунок, призначений для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу, утвореного відповідно до законодавства РФ і установчими документами. Відрахування до резервного капіталу з прибутку відображаються за кредитом рахунка 86 в кореспонденції з рахунком 81 "Використання прибутку". Використання коштів резервного капіталу враховується за дебетом рахунка 86 в кореспонденції з рахунками-споживачами цих коштів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.