ОБЛІКОВИЙ ДІМ

(discount house) 1. Магазин для населення або - іноді - торговців, в якому товари, як правило споживчі товари тривалого користування , продаються за цінами, близькими до оптових. 2. Компанія або банк, що діють на обліковому ринку (discount market) і спеціалізуються на обліку перевідних векселів (bills of exchange), особливо казначейських векселів (Treasury bills).

Бізнес. Тлумачний словник . - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.