БУХГАЛТЕРСЬКА ВАРТІСТЬ

Балансова вартість активу, що дорівнює його первісної вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та списання на виснаження надр

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.