Зона Акумуляції

коливання вартості акцій в межах коридору в період їх накопичення покупцями.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.