ТОЧНІСТЬ І ЧЕСНІСТЬ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ

(true and fair view) У Великобританії, як і в усьому світі, закон вимагає від аудиторів інформації, що публікується звітності компаній подавати висновки про те, наскільки "точно і чесно" перевіряється ними звітність відображає стан справ організації. "Точність відображення" означає, що звітність не містить помилкової інформації, а "чесність відображення" означає, що сукупність фактів, представлених в "точної" звітності, не веде до спотворення інформації внаслідок, наприклад, будь-яких перепусток.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.