АТ РЕФЕРЕНДУМ

ad referendum - під умовою схвалення
Латинський термін, що вживається в міжнародному праві щодо одного з видів підписання договору - "підписання ad referendum", яке означає, що договір підписується належним чином уповноважена на це представником держави в попередньому порядку і потребує підтвердження з боку цієї держави. Підписання А. р. - одна зі стадій укладення міжнародного договору; служить перш за все для встановлення автентичності узгодженого сторонами остаточного тексту міжнародного договору, який не може більше зазнавати змін

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.