Адам Бременський

(adam Bremensis, Adam von Bremen) - cр. -століття. ньому. хроніст; розум. ок. 1085. Походив з Верхньої Саксонії або Сх. Франконії. Освіту здобув в соборній школі Бамберга. В 1066-67 - канонік, в 1069 очолив школу при бременський кафедр. соборі. А. користувався особливою довірою архієп. Бременського Адальберта. А. увійшов в історію як "Тацит німецького Півночі" і перший ньому. географ. Незабаром після смерті архієп. Адальберта (1 072) він почав працювати над Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi ***** (Діяння архієпископів Гамбурзької Церкви). Матеріалами йому послужили як літописні хроніки, так і свідчення сучасників, зокрема, дат. короля Свена Естрідсена. Перші дві книги містять відомості про завоювання Саксонії Карлом Великим, а також матеріали з історії Гамбурзького-Бременського архієп-ва, найбільшого в той час в христ. світі, в т. ч. відомості про його Предстоятелів до 1043. Третя книга присвячена діяльності архієп. Адальберта (1043-72), невпинно прагнув до розширення кордонів своєї єпархії. Відзначаючи в перших книгах подвиг місіонерів, що несуть Добру Новину народам суміжних країн, А. не приховував негативного ставлення до методів навернення язичників і колонізації слав. земель, що лежать на схід від Ельби. Четверта, заключна книга представляє найбільший інтерес з точки зору географії: Descriptio insularum aquilonis (Опис північних островів) оповідає про країни і народи європ.Півночі і Балтійського регіону. Особливий інтерес представляє перше повідомлення про поселення норманів на "острові Вінланді", який деякі дослідники ототожнюють з сх. узбережжям Сівши. Америки. Хроніка А. містить і відомості про Давню Русь. У ній згадуються міста Острогард (мабуть, Новгород), "зрошений сад, багатий молоком та медом", і Хіві (Київ) - "суперник Константинопольського престолу, славніше прикраса Греції [т. Е. Правосл. Світу]". Соч. А. набуло широкого поширення. Зразком для нього послужили твори пізньоантичних і ранньосередньовічних авторів; великий вплив на стиль А. надав історик Саллюстій. Соч. : MGHSS 7, 267-389; Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi ***** / Bearbeitet von W. Trillmich // AusgewКhlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Darmstadt, 1990, Bd. 11, S. 135-495; З "Діянь архієпископів гамбурзької Церкви" Адама Бременського / Пер. з лат. , предисл. і приміт. В. В. Рибакова // З ранньої історії шведського народу і держави / Ред. А. А. Сванідзе. М., 1999, с. 57-110. ЛіттРа: Ляскоронський В. Етнографія по Адаму Бременські. К., 1883; Стасюлевич М. М. Історія Середніх віків. СПб. , 1915, т. 2, с. 708-726; Хрестоматія з історії південних і західних слов'ян. Мінськ, 1987, т. 1, с. 253-255; Райт Дж. К. Географічні уявлення в епоху хрестових походів. М., 1988; Латиномовний джерела з історії Стародавньої Русі / Упоряд. , Пров. , Коммент. М. Б. Свердлова. М. -Л. , 1989, с. 127-158; Назаренко А. В. Німецькі латиномовний джерела IX-XI ст. М., 1993, с. 36-41 та ін.; Мельникова Е. А. Образ світу: Географічні уявлення в Західній і Північній Європі V-XIV ст. М., 1998, с. 139-143 та ін.; Давня Русь у світлі зарубіжних джерел / Ред. Е. А. Мельникова. М., 1999, с. 274-278 та ін.; Wattenbach W., Holtzmann R. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Deutsche Kaiserzeit.B., 1940, Bd. 1, H. 3, S. 563-575; Hallencreutz C. F. Adam Bremensis and Sueonia: A Fresh Look at Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi *****. Uppsala-Stockholm, 1984; Theuerkauf G. Die Hamburgische Kirchengeschichte Adam von Bremen // Historiographia Mediaevalis: Festschrift F. -J. Schmale. Darmstadt, 1988. Р. Черкасов

Католицька енциклопедія. EdwART. 2011.