АДЕНДУМ

Аркуш паперу, скріплений з акцією або векселем, на якому її власник розписується в разі передачі цього цінного паперу іншій особі

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.