Агент-делькредере

англ. del credere agent
торговий агент, який бере на себе гарантію оплати всіх товарів, які він продасть від імені свого принципала, якщо його покупець не в змозі зробити оплату. Для компенсації ризику А. д. Має додаткову комісію. А. д. Не несе відповідальності, якщо покупець відмовляється платити по тій причині, що принципал не виконує повністю своїх зобов'язань за договором або величина оплати є спірною.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.