Агрегирование ітеративна

спосіб отримання і обробки інформації при вирішенні глобальних економічних задач на основі сукупностей подзадач, вихідні дані для яких відомі з різним ступенем деталізації. А. і. являє собою задачу, зворотну методу блочного програмування, де глобальне завдання розділяється на підзадачі, в яких інформацій представлена ​​на одному рівні деталізації.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.