Альтернатив

від лат. alternus - першоджерело, англ. alternate
А. Регламент черговості підписання учасниками тексту угоди, договору і т. П.
Б. Черговість користування правами або виконання будь-яких обов'язків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.