Амортизація Накопичена

величина зносу основних засобів на день складання балансу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.