Аналіз Витрат І Результатів

(cost-benefit analysis) Метод прийняття рішення про те, чи слід починати даний проект, заснований на зіставленні відповідних альтернативних витрат і потенційних результатів. Метод може використовуватися при оцінці приватних інвестиційних проектів в розрахунку витрат і надходжень і чистої приведеної вартості проекта (net present value): якщо результат оцінки позитивного бачиться числом, проект рентабельним. Аналіз витрат і результатів часто використовується і державними органами в спробах оцінити всі соціальні витрати і позитивні результати проекту (наприклад, будівництва дороги) і видається набагато більш проблематичним, тому що доводиться брати до уваги такі міркування, як зовнішні ефекти (externalities), суспільні блага ( public goods), макроекономічні наслідки і т. д. Див. також: тіньова ціна (shadow price).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.