Аналіз Стратегічних Чинників Успіху Фірми

англ. analysis of strategic keyfactor
аналіз чинників, які сприяють фірмі досягати високої конкурентоспроможності в порівнянні з фірмами подібного роду. Виділяють наступні фактори: а) кількість товару або послуги; б) рівень цін на аналогічні товари і послуги; в) рівень та якість сервісу; г) більш повне і глибоке пізнання потреб покупців. Склад і структура стратегічних чинників конкурентоспроможності фірми зумовлюються приналежністю до певного ринкового сегменту. Результатом цього етапу є обгрунтовані переліки факторів, що забезпечують відповідність параметрів потенціалу підприємства (сильних сторін) виявленим можливостям навколишнього підприємство середовища (ринкових шансів).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.