Антитрестівське Законодавство

(anti-trust laws) Закони, прийняті в США починаючи з 1890 р, які забороняють будь-які дії, спрямовані на обмеження свободи торгівлі (restraint of trade), формування монополій або інші дії, перешкоджають свободі торгівлі та конкуренції.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.