КЛОПОТАННЯ

Офіційна прохання, уявлення про що-л. з метою домогтися чого-л.
Документ, що містить таке прохання або таке уявлення про що-л.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.