Арбітраж Валютний

англ. arbitrage of exchange, currence arbitrage угода з купівлі іноземної валюти з подальшою операцією з її продажу для отримання прибутку від різниці валютних курсів у часі або через відмінності в курсі валюти на різних ринках. А. в. може відбуватися з двома (простий валютний арбітраж) і великим числом валют (складний валютний арбітраж).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.