Коефіцієнт оборотності Активів

коефіцієнт, що характеризує ефективність використання активів. Розраховується як відношення чистої виручки від продажів до середньорічної вартості активів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.