Активи Фінансові

фінансові кошти юридичних і фізичних осіб, накопичені ними на конкретну дату. Під А. ф. розуміють грошові кошти, цінні папери, депозити в банках, чеки, розрахункові документи, фінансові вкладення, часткові внески тощо.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.