Активи, які беруть участь У Розрахунку

майно організації, що проходить в балансі за статтею Інші необоротні активи, куди входять основні засоби та інші необоротні активи, крім боргів по внесках до статутного капіталу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.