Активи Працюючі

активи, що приносять дохід (цінні папери, паї, частки, кредити, позики).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.