АУДИТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВИЙ

Експертиза стану справ в частини управління персоналом, що включає систему заходів щодо збору інформації, її аналізу, і оцінки на цій основі ефективності діяльності організації, оцінки відповідності структурного і кадрового потенціалу організації її цілям і стратегії розвитку, ис користування кадрового потенціалу і регулювання соціально-трудових відносин

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.