Авізо

офіційне повідомлення про зміни у взаємних розрахунках, перерахування грошей, пересилання вантажу, товарів і ін., Що направляється одним учасником угоди або посередником іншому. Має такі різновиди:
А. Звичайне оголошення, повідомлення.
Б. Інформація банку своєму клієнтові про стан його рахунку. За допомогою А. клієнти отримують інформацію про дебетових і кредитових записах по рахунках, про залишок коштів на рахунку, про виплату переказів, виставлення чека, відкритті акредитива. Основними реквізитами А. є: його номер, дата запису операції, її характер, сума, найменування платника або поручателя. Інформація одного розрахунково-касового центру (РКЦ) іншому про стан рахунків межфіліальних оборотовна яких відображається надходження і списання коштів в ході міжбанківських розрахунків.
В. Повідомлення платника векселедавця про видачу векселя.
Г. Повідомлення про фінансовий дорученні, адресований особі, яка має провести проплату.
Д. Повідомлення, яке надсилається платником експортерові, про надходження акредитива.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.