Балтійські хрестові походи

Див. Північні хрестові походи.

Католицька енциклопедія. EdwART. 2011.