Банківський маркетинг

- теорія і практика управління всією виробничо-збутовою діяльністю банку.
Мета банківського маркетингу - створення необхідних умов пристосування до вимог ринку капіталу, розробка системи заходів з вивчення ринку, підвищення конкурентоспроможності та