БАРКУЛАБОВСКАЯ ЛІТОПИС

(Варколабовская) - зап. -рус. літопис, знаходиться в зб. 17 в. (ДІМ, Синодальне зібр. No 790). Назв. дано П. А. Кулішем, вперше опублікували її. Складена в кін. 10 - поч. 17 ст. священиком білорус. містечка Баркулабово (бл. Орші) Федором Пилиповичем. Охоплює події з 1563 по 1608. Виклад подій в Білорусії дається в тісному зв'язку з історією Рус. гос-ва. У Б. л. є відомості про врожаї і цінах на хліб, а також з історії білорус. міст (Орші, Мінська, Могильова та ін.), про події в Москві і Литві, по історії козацтва і про Лжедмитрія II. Укладач Б. л. виявляв глибокий інтерес до життя народу, дав співчуттям. опис його положення. Публ. : Куліш П. A., Мат-ли для іст. возз'єднання Русі, т. 1, 1578-1630, М., 1877, с. 45-89; Варколабовская літопис, під ред. Е. Р. Романова, в кн. Пам'ятна книжка Віленської губ. на 1910 р ч. 3, Вільна, 1910, с. 1-58. Літ. : Могилевська старина. (Зб. Ст. "Могилевських губ. Ведомостей"), ст. 1, Могильов, 1900, с. 1-18; Довнар-Запольський М. В., Баркулабовская літопис, К., 1908; Шахматов А. A., Звіт про 15-м присудження Академією наук премій митроп. Макарія в 1913, П., 1915, с. 61-63. Л. А. Дмитрієв. Ленінград.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.