Коефіцієнт Вибуття Основних Фондів

коефіцієнт відтворення основних фондів, що характеризує інтенсивність їх вибуття. Розраховується як відношення вибулих за рік основних фондів до їхньої наявності на початок року.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.