Пільги Інвалідам Великої Вітчизняної Війни І Інвалідам Бойових Дій На Території Інших Держав

пільги інвалідам війни, крім пільг по оподаткуванню і пенсійного забезпечення, які регулюються відповідно податковим і пенсійним законодавством, викладені в ст. 14 Федерального закону від 12 січня 1994 г. "" Про ветеранів "". Пенсійне законодавство передбачає для інвалідів війни (за термінологією пенсійного законодавства - інвалідів внаслідок військової травми) такі пільги: по пенсійному забезпеченню - зниження пенсійного віку на 5 років у порівнянні з загальновстановленими; призначення пенсії по інвалідності внаслідок військової травми незалежно від тривалості загального трудового стажу, в тому числі військової служби; встановлення цієї пенсії інвалідам i і II груп у розмірі трьох мінімальних розмірів пенсій по старості, а інвалідам III групи - половини зазначеного розміру (за наявності у інваліда війни трудового стажу і заробітку, що дають право на пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання в більш високому розмірі, йому встановлюється пенсія в розмірі пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання).У всіх інших областях інвалідам війни надані всі права і пільги, передбачені для учасників Великої Вітчизняної війни Федеральним законом від 12 січня 1995 г. "" Про ветеранів "" (див. Учасники Великої Вітчизняної війни). Крім того, їм надані наступні права і пільги: по отриманню, придбання, будівництва та утримання житлових приміщень - капітальний ремонт належних їм житлових приміщень за рахунок коштів місцевих бюджетів на умовах, що визначаються органами місцевого самоврядування; першочергове отримання місцевих будівельних матеріалів для житлового будівництва, відпуск деревини на пні для будівництва житлових будинків на умовах, що визначаються органами місцевого самоврядування; позачергове надання житлових приміщень в будинках державного і муніципального житлових фондів інвалідам I групи, які потребують поліпшення житлових умов; позачерговий ремонт займаних інвалідами (незалежно від групи інвалідності) житлових приміщень; пільги в галузі праці, освіти і професійної підготовки - виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% заробітку незалежно від стажу роботи; прийом поза конкурсом до державних освітніх установ вищої і середньої професійної освіти і на курси навчання відповідним професіям; виплата спеціальних стипендій студентам з числа інвалідів війни, які навчаються в зазначених освітніх установах; безкоштовне навчання новим професіям за місцем роботи, на курсах підвищення кваліфікації в системі державної підготовки і перепідготовки кадрів; збереження оплати праці (100% тарифної ставки) за останнім місцем роботи протягом усього періоду навчання; з медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування - позачергове безоплатне надання медичної допомоги, в тому числі щорічне безкоштовне диспансерне обстеження; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності при санаторно-курортному лікуванні незалежно від того, ким і за чий рахунок надано путівку; видача за бажанням інвалідів замість путівки в санаторій або будинок відпочинку один раз в 2 роки грошової компенсації; пільги щодо забезпечення транспортними засобами та оплати проїзду - отримання при наявності встановлених медичних показань (інвалідам I групи по зору або без обох рук - без медичних показань) безкоштовно в користування мотоколяски або легкового автомобіля (при наявності протипоказань до водіння автомобіля або мотоколяски інваліду надається право передачі управління ними іншій особі, яка проживає в одному населеному пункті з інвалідом); безкоштовне виділення інвалідам, які проживають в сільській місцевості, за їхнім бажанням замість автомобіля коні із збруєю і відповідного гужового транспортного засобу; передача у власність родини в разі смерті інваліда виданого йому раніше безкоштовного автомобіля (мотоколяски, коні із збруєю і відповідного гужового транспортного засобу); виплата інвалідам, які отримали транспортні засоби безкоштовно або їх придбала на пільгових умовах, а також інвалідам I і II груп, яка придбала транспортні засоби за повну вартість, компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів і на запасні частини до них; виплата інвалідам, які мають медичні показання на безкоштовне отримання транспортного засобу, за їхнім бажанням замість отримання транспортного засобу щорічної грошової компенсації на транспортне обслуговування; безкоштовний проїзд інвалідів I і II груп один раз на рік туди і назад (інвалідів III групи - один раз на 2 роки або проїзд з 50-відсотковою знижкою в оплаті один раз на рік) на залізничному, повітряному, водному або міжміському автомобільному транспорті (особі , який супроводжує інваліда I групи в таких поїздках, надається 50-відсоткова знижка в оплаті проїзду); 50-відсоткова знижка в оплаті проїзду в осінньо-зимовий період на залізничному, повітряному, водному або міжміському автомобільному транспорті інваліду та особі, яка супроводжує інваліда I групи.Інваліди війни мають право на позачергову безкоштовну установку квартирного телефону, на отримання ділянок для сінокосіння та випасання худоби. Встановлені права і пільги надаються на підставі посвідчення інваліда Великої Вітчизняної війни або посвідчення інваліда про право на пільги. Учасникам війни, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва, інших причин (за винятком осіб, інвалідність яких настала внаслідок їх протиправних дій), права і пільги інвалідів війни надаються на підставі посвідчення учасника війни (або аналогічного за значенням посвідчення) і довідки про інвалідність .

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.