Бензапірен

З'єднання з групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів, широко поширене канцерогенна речовина, що є присутнім у газоподібних відходах промисловості, вихлопах автомобілів, в тютюновому димі, в продуктах згоряння їжі та ін. до 40% викидів Б. доводиться на чорну мет ллургію, 26% - побутове опалення, 16% - хімічну промисловість. Найбільш високі концентрації Б. з перевищенням ГДК в 10-15 разів відзначені в містах з заводами по виробництву алюмінію (Братськ, Красноярськ, Новокузнецьк і ін.). У 6-10 разів ГДК по Б. перевищена в містах з підприємствами чорної металургії (Нижній Тагіл, Магнітогорськ, Челябінськ) і в 3-5 разів - у містах з великими підприємствами нафтохімії і нафтопереробки (Уфа, Перм, Самара)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.