Бета-РАЗНООБРАЗИЕ

Показник, що вимірює ступінь диференційованості видів по градиентам місцеперебування, тобто швидкість зміни флористичного складу фітоценозу по просторовим і екологічним градиентам ландшафту

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.