Борткевич (bortkiewicz) Владислав Йосипович (1868-1931)

німецький економіст і статистик-теоретик. Намагався знайти серединну лінію між об'єктивною і суб'єктивною теоріями вартості, між номіналізм і металізм в теорії грошей. Спеціаліст в галузі теоретичної, особливо математичної статистики і по теорії ймовірностей. Борткевич належать дослідження з теорії дисперсії, він вперше застосував ймовірносно-статистичний метод до теорії радіоактивного випромінювання, розробляв деякі нові статистичні методи (метод математичних очікувань, методи страхової статистики). Опублікував дослідження по теорії індексів, математичного аналізу, статистики доходів і статистиці населення; встановив можливість застосування статистичних методів до вивчення рідкісних явищ (лкрітіческое розгляд деяких питань теоретичної статистики

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.