BOSTON MATRIX

Окремий випадок контекстуального опису. Матриця описує стадії ринкового розвитку товару. Чорна кішка - зірка - дійна корова - стара собака

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.