Брестська унія

Брестська унія 1596 року - об'єднання католицької і православної церков на території Речі Посполитої. Унія була прийнята на церковному соборі в Бересті. Згідно Брестської унії, православна церква України та Білорусі визнавала своїм главою римського папу, але зберігала богослужіння слов'янською мовою і обряди православної церкви. Укладення Берестейської унії викликало протести селян, козаків, міщан, частини православної шляхти, нижчого духовенства, а спочатку - і деяких великих українських феодалів. Метою Берестейської унії було забезпечення для вищого православного духовенства на території Речі Посполитої положення, рівного становища католицького духовенства, а також ослаблення домагань московських князів на землі Білорусії і України. Укладення Берестейської унії призвело згодом до створення Української Греко-Католицької Церкви. Послідовники унії, особи, які дотримувалися греко-католицького (уніатського) віросповідання, іменувалися "уніатами", причому це слово завжди несло в собі негативні конотації при вживанні ієрархами Російської та Української Православних Церков, а також в офіційній радянській історіографії.

Католицька енциклопедія. EdwART. 2011.