Бюджетний Дефіцит

(budget deficit) Перевищення державних видатків над державними доходами, яке повинно покриватися або за рахунок позик, або шляхом грошової емісії. Кейнсіанці стверджували, що державі під час економічних спадів (recessions) слід підтримувати бюджетний дефіцит, щоб стимулювати сукупний попит (aggregate demand) ( cм.: дефіцитне фінансування (pump priming). Монетаристи і неокласики макроекономіки, навпаки, вважають , що бюджетний дефіцит просто стимулює інфляцію (inflation) і перешкоджає росту приватних капіталовкладень. в даний час більшість економістів дотримуються тієї точки зору, що, по крайней мере в середньому, державі слід прагнути до збалансованого бюдж ету і що постійний бюджетний дефіцит треба ліквідувати або шляхом скорочення державних витрат, або шляхом збільшення оподаткування. У деяких випадках під час буму (boom) в результаті отримання доходів, що перевищують витрати, може виникати бюджетний надлишок (budget surplus).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.