Бутеніл

бутеніл (бутилен), назва будь-якого з трьох вуглеводневих газів, що мають загальну формулу С 4 Н 8 : бутен-1 (СН 3 СН 2 СН = СН), бутен-2 (СН 3 СН = СНСН 3 ) і ізобутіл ([СН 3 ] 2 С = СН 2 ) або 2-метилпропіл). Отримують з нафти і використовують як вихідна сировина для інших органічних сполук.

Науково-технічний енциклопедичний словник.